• Polski
  • English
  • Deutsch

Dekalog narciarski


Na trasach narciarskich obowiązują reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarstwa (FIS). Przypominają one w pewnym stopniu przepisy ruchu drogowego. Jednak w tym przypadku jadący szybciej (znajdujący się na stoku wyżej) bierze na siebie całą odpowiedzialność związaną z manewrem wyprzedzania.
Z pewnością zdrowy rozsądek i przyjazny stosunek do innych narciarzy pozwoli bez obaw cieszyć się tym pięknym sportem.

 

Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
Znajdujący się na stoku narciarz, który ze względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większa, możliwością, wyboru trasy zjazdu, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.
Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszeniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku ziej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą, w dół.
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawianych na trasach.
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

 Lokalizacja wypożyczalniPolityka prywtności (RODO) - Wykonanie strony internetowej: skoreckidesign.com